nytt jobb efter femtio
– visst går det!

Från arbetslös till jobbcoach

Peter Mannerfelts nya karriär började nyåret 2010 då han skrev in sig som arbetssökande på AF i Västerås. Med bästa stödet från jobbcoachen Åsa Larsson började han snabbt tänka i nya banor - och fyra månader senare blev han anställd på AF som jobbcoach. Då var han 55 år.

Vid årsskiftet 2010/11 upphörde AF med egna coacher, och Peter började samarbete med sin tidigare coach. Han staratade Kulturcoach, ett samarbete med ALMI om företagande för arbetssökande journalister och kulturarbetare. Han var under en tid även anställd via Västerås stad som coach för en grupp finska romer.

Sommaren 2011 var han välkommen tillbaka till AF. Nu i Hallstahammar som coach för ungdomar.
   

Efter flytten till Göteborg 2011 blev Peter åter anställd som coach - på AF Hisingen där han även blev utbildad till arbetsförmedlare, som blev nästa steg i karriären. Två år senare, sa han upp sig från AF Centrum och det dåvarande jobbet som förmedlare inom JOB sysselsättningsfasen.
     
Därefter har Peter främst jobbat på Folkuniversitetet. Målgrupp för coachingen har varit arbetssökande personer i AF:s olika programsinsatser.
    - Sommaren 2016 var jag tillfällig coach inom Korta vägen, ett snabbspår för utländska akademiker som kommit till Sverige. 

Det senaste året har Peters uppgift främst varit kopplad till insatsen STOM; stöd och matchning, där han varit coach & handledare på Folkuniversiteet - samt på Hermods.
    - Med Jobbarsökarskolan, som startade i februari, vill jag bli en resurs för vuxna personer som idag har arbete, men som vill byta till något nytt. Att söka jobb idag är inte samma sak som förr. Många undrar hur man ska agera. Myten om att gruppen 50+ är chanslös är inte sann. Men man får anstränga sig mer, och tänka i nya banor, för att ta sig fram i konkurrensen.

Anmäl dig nu!
Kursen startar
onsdag 14 februari.

Arbetsmarknadskunskap med fokus på hur du gör för att söka nytt jobb i vuxen ålder.

I kursen ingår individuell coaching, gruppundervisning och diskussioner. Målgrupp är personer som idag har jobb men som vill byta arbete eller yrke. 

Arrangör: Folkuniversitetet
Kursstart: 14 februari.
Omfattning: 6 veckor, 14 studietimmar
Tid: Onsdagar 18.30-20.00
Adress: Norra Allégatan Göteborg
Pris 2 850 kr

Läs mer på Folkuniversitetets hemsida