Med känsla för bra texter & snygg grafisk form


Peter är redaktör för webbamagasinet Byt Chef 50+ . Tips från coachen samt artiklar om personer som har gjort ett karriärbyte i vuxen ålder. Förebilder och inspiration för många nedstämda medelålders personer som har hört att de är för gamla för att byta jobb. Hämta hem nr 1-19 och 2-19. www.bytchef.se

Han är även frilansande redaktör och tar gärna totalansvar för produktionen.

Senaste uppdragen: (2016-2019):
Redaktionella texter om kundvårdsföretaget Vilja
Redaktionella texter för Folkuniversitetet, folder till arbetsgivare
Redaktionella texter till bok om fastighetsbolaget Sig Eriksson.

Peter har varit redaktör för flera tidskrifter med ansvar för utgivning, ekonomi och innehåll. I spalten ser du några exempel. Tidskriften Delphi utgavs som externt magasin för Mälardalens högskola i drygt sju år.  Under många år var Peter även redaktör för högskolans personaltidning.

Tidskriften Go Retro gavs ut 2006 i tre testnummer. Detta blev grunden for Peters fortsatta bokproduktioner inom retro, läs mer under knappen Reseguide till 50-talet.

Peter har examen från Journalisthögskolan och jobbade i några år som reporter inom dagspress och därefter som redaktör på SACO-tidningen i Stockholm.